Гишүүнчлэлийн ТүвшинТүвшний давуу тал Боломж &  Анхаарах зүйлс
Heroes
 
18 нас хүртэлх хүүхдэд зориулсан карт * Анх бүртгүүлэхэд WELCOME MILE 2,000  миль бэлэглэнэ
  • * Картан дахь миль хадгалагдах хугацаа 3 жил байна. 
  • * Карт эзэмшигчдийн төрсөн өдөр болон гэрлэлтийн ой болохоос өмнө буюу болсоны дараагийн 3 хоногт аялал хийвэл Сall Center-т мэдэгдэж 10,000 метрийн дээр нисэж байхад  бялуугаар бэлэг барьж баярыг тань хуваалцана. 
  • * Миль-ээ хөлдөө. Хугацаа нь дуусах гэж байгаа миль-аа 1,000 миль тутамд 10 USD  төлж дахин 3 жилээр сунгах боломжтой
  •  * Картын зэрэглэл 24,000-аас 25,000 mile болж Classic plus  зэрэглэл болж ахих 1,000 милийг 70 usd-ээр худалдан авах боломжтой ба зэрэглэл ахихад шаардагдах 1,000 миль 70 USD. Miles and smiles-n credit картын эзэмшигчид миль-аа ашиглан худалдан авсан тийзийнхээ татварыг ч мөн адил миль -ээрээ төлөх боломжтой.Та заавал нисэхгүйгээр миль-ийн мөн худалдан авах боломжтой бөгөөд 1000  миль-ийг 30 usd -ээр худалдан авах боломжтой. 
  • * Хугацаа нь дууссан миль -ээ 1,000 миль тутамд 10 USD -ээр эргэн сэргээх боломжтой
  •  * Miles and smiles-n credit картын эзэмшигчид Miles and smiles -тай гэрээтэй худалдааны газруудаас үйлчилгээ авах боломжтой. 
  • * Бүх  карт эзэмшигчид миль-аа хуримтлуулж үнэгүй тийз авч зорчих боломжтой./ татвараа төлнө./ 
  • * Бүх  карт эзэмшигчид миль-аа хуримтлуулж үнэгүй тийз авч зорчих боломжтой./ татвараа төлнө./ 
  • * Shop and miles-аар бүх гишүүд  хуримтлагдсан миль-ээ ашиглан худалдаа хийх боломжтой
* 18 нас хүртэлх хуримтлагдсан бүх миль устахгүй
Classic
 
Үнэ төлбөргүй элсэх боломжтой. * Туркиш эйрлайнс-ийн Classic карт эзэмшсэнээр та Star Alliance-ийн гишүүн авиа компаниудаас гадна зочид буудал, машин түрээсийн компаниудаас ч миль хуримтлуулах боломжтой
Classic Plus
 

Classic Plus
12 сарын дотор
25,000 миль
хуримтлуулсан бол
та Classic Plus
гишүүн болно.

* ТК-ийн дотоодын нислэгт тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх боломжтой / Business class counter/
* Энэхүү зэрэглэлийн карт эзэмшсэнээр хүлээлгэд байгаа суудалд давуу эрхтэй
* ТК-ийн дотоодын нислэгт СIP лоунжаар үйлчлүүлэх эрхтэй.
 * Classic Plus карт эзэмшигч нь 10 кг ачаа үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх боломжтой.
Elite
 

Elite 12 сарын дотор 40,000 миль хуримтлуулж Elite гишүүн болно.

 * Хүлээлгэд байгаа захиалгад давуу эрхтэй.
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх /business class counters
* ТК-ийн олон улсын болон дотоодын нислэгт СIP лоунжаар үйлчлүүлэх эрхтэй.
* ТК-ийн нислэгээр зорчиж байгаа  гэр бүлийн гишүүд / гэр бүлийн хүн, хүүхдүүд /, эсвэл 1 зочинтой хамт СIP лоунжаар үйлчлүүлэх эрхтэй.
* Elite карт эзэмшигч нь 20 кг ачаа үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх боломжтой
 Elite plus
 
12 сарын дотор 80,000 миль хуримтлуулж Elite plus гишүүн болно.  * Хүлээлгэд байгаа захиалгад давуу эрхтэй.
* ТК-ийн  олон улсын болон орон нутгийн нислэгээр  аялж байгаа 1 зочинтой хамт CIP  лоунжаар үйлчлүүлэх боломжтой бөгөөд  тухайн зочны  ямар зэрэглэлээр аялаж буй хамаарахгүй.
*Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх /business class counters /
* Elite Plus-ийн гишүүнчлэл хүчинтэй байгаа үед 2 удаа зэрэглэл ахиулан  нисэх боломжтой 
* Гэр бүлийн холбоо үүсгэж  зөвхөн 1 хүний хуримтлуулсан миль-ээс зээлж ашиглах боломжтой
* Elite Plus карт эзэмшигч нь 25 кг ачаа үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх боломжтой
SMILING DOCTORS   Анагаахын их сургуулийн диплом *Анх бүртгүүлэхэд 5,000 миль бэлэглэнэ.  Нислэгийн үед яаралтай эмнэлгийн тусламж  үзүүлнэ.