Гишүүнчлэлийн ТүвшинТүвшний давуу тал Боломж &  Анхаарах зүйлс
Aeroflot bonus
 
Онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой * Star alliance - ийн гишүүн авиакомпаниудаас ч миль хуримтлуулах боломжтой
  • *Энгийн зэрэглэл 23 кг /1 PC ачаа
  • * Бизнес зэрэглэл 32 кг /1 PC ачаа
  • *Хэрэв та дамжин нисч байгаа зорчигч биш бол хөөрөхөөсөө өмнө 4 цагаас хэтрэхгүй lounge ашиглаж болно гэдгийг анхаарна уу.
*  Онлайнаар бүртгүүлсэн үйлчлүүлэгч бүрд 500 миль бэлэглэнэ.
* Хамгийн багадаа нислэг бүрээс 500 миль хуримтлуулна.
* Бизнес ангилалаар нисэхэд нэмэлт миль хуримтлагдана.
Silver
 

Silver
1 жилийн хугацаанд
25,000 миль
хуримтлуулах буюу
25 нислэгийн сегмент
нисэж Silver гишүүн
болно.

* Илүү гарсан 1PC  ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* SkyTeam-ийн  elite  түвшинтэй зэрэглэл дүйнэ.
* Энгийн зэрэглэлээр нисэж байгаа эсэхээс үл хамаарч тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлнэ.  Business class counter
* Хүлээлгэнд байгаа суудалд давуу эрхтэй
* Энгийн зэрэглэлийн суудалд зай нэмж тав тухтай болгох үйлчилгээг 50%   хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой.
* Онгоцон доторх суудал түрүүлж  сонгох эрхтэй
* Жилд 1 удаа давхар милийн шагналын тасалбар  авах
* Силвэр /silver/ зэрэглэлийн гишүүд нь Аэрофлот юмуу Аэрофлотоос бонус авдаг авиа компаний нислэгээр явбал нислэг тус бүрт нэмэлт мийл /mile/ олгоно. +25%
Gold
 

Gold
1 жилийн хугацаанд
50,000 миль
хуримтлуулах буюу
50 нислэгийн сегмент
нисэж Gold гишүүн
болно.

* (Зөвхөн тухайн зорчигчийн паспортыг шалгах түргэн үйлчилгээний цонх) –ны үйлчилгээг Москва хотын Шермитова олон улсын нисэх буудлын “Д” терминалд үзүүлнэ. Энэ үйлчилгээ нь Аэрофлотын Gold бонус үйлчилгээний гишүүдэд нээлттэй. Энэ үйлчилгээг авахын тулд нисэх буудал дээр очингуутаа өөрийн Алтан гишүүнчлэлийн карт болон онгоцонд суух тасалбараа нисэх буудлын ажилтанд үзүүлнэ.
* Илүү гарсан 1PC  ачааг үнэ төлбөргүй тээвэрлүүлэх
* SkyTeam-ийн  elite  plus  түвшинтэй зэрэглэл дүйнэ.
* Хүлээлгэд байгаа суудалд давуу эрхтэй
* Энгийн зэрэглэлээр нисэж байгаа эсэхээс үл хамаарч тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлнэ.  Business class counter
* Шермитова нисэх буудал болон skytean-ийн лоунжаар +1 зочны  хамт үйлчлүүлэх
* Жилд 2 удаа давхар милийн шагналын тасалбар  авах
* Энгийн зэрэглэлийн суудалд зай нэмж тав тухтай болгох үйлчилгээг  бүртгэлийн цэг дээр захиалж үнэ төлбөргүй авах боломжтой   хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой.
* Ачааг шуурхай гаргуулах
* Түрүүлж онгоцонд суух
Platinium
 

Platinium
1 жилийн хугацаанд
125,000 миль
хуримтлуулах буюу 50
бизнес ангилаллын
нислэгийн сегмент
нисэж Platinium
гишүүн болно.

* (Зөвхөн тухайн зорчигчийн паспортыг шалгах түргэн үйлчилгээний цонх)
* Угтах үйлчилгээгээр дамжуулан  зэрэглэл ахиулах болон энгийн зэрэглэлийн суудлын талбай нэмэгдүүлж тав тухтай болгох үйлчилгээг авах боломжтой.
* Шермитова нисэх буудал болон skytean-ийн лоунжаар +1 зочны  хамт үйлчлүүлэх
* Аэрофлотын нислэгт  илүү гарсан 2 PC ачааг. SKY team-ийн авиа компаниудын нислэгт 1 PC ачааг  тээвэрлүүлэх боломжтой.
* Тусгай бүртгэлийн цэгээр үйлчлүүлэх
* Ачааг шуурхай гаргуулах
* Жилд 2 удаа давхар милийн шагналын тасалбар  авах